Furniture & Toys
Toy Box
Toy Box
Toys for kids.
Antelias, near Mar Elias Church
Telephone: (04) 404 401